Jednoduché zadanie: chcem bývať v malom dome na malom pozemku za rozumné náklady. Budget je 75.000€. V hlave mi stále rezonuje spomienka na leto a vidiek.. Dá sa recyklovať typológia, tvaroslovie či dekor slovenskej ľudovej architektúry?

V ľudovej architektúre sú zakódované vekom overené princípy, ktoré sú stále aktuálne, špeciálne v kontexte potreby zmenšovania našej ekologickej stopy. Väčšie nie je vždy lepšie…

Ľudová architektúra je charakteristická svojim prispôsobením sa prostrediu. Nikdy nebojovala s prírodou, ale stala sa jej súčasťou, na čo sa pri novostavbách dnes často zabúda. Bola stavaná z miestnych materiálov, ktoré boli ľahko dostupné a nepotrebovali dlhú a náročnú prepravu. Stavalo sa s ohľadom na poveternostné podmienky a využívala takmer všetky výhody, ktoré prostredie ponúkalo. Nikdy sa nerobili náročné terénne úpravy. Drevo, hlina i slama ako základné stavebné materiály májú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a pomáhali tak šetriť na kúrení spolu s malými oknami. Okná nemali také dobré vlastnosti ako dnes, zato boli pomerne malé (žilo sa vonku, takže z hygienického hľadiska vyhovovali). Kontakt s prostredím aj v zime zabezpečoval gánok, či podstrešná pavlač.
—Ľudová architektúra na slovenskuObzreli sme sa späť a navrhli súčasný vidiecky domček. Má sedlovú strechu, gánok, farebné bodové okná. Tradičnú trojpriestorovú schému izba—pitvor—komora sme zamenili za izba—vstup/hygiena—obývačka. Podkrovie je čiastočne obytné, nad obývacou izbou je otvorené. Pôdorysne skromný priestor dennej časti je kompenzovaný grandióznym zasklením do záhrady v celej ploche rezu domom. Gánok plní tradične funkciu nárazníkovej zóny medzi exteriérom a interiérom. Malý domček tak získava ďalší vzácny priestor použiteľný aj počas nepriazne počasia.

Technologicky je domček veľmi jednoduchý. Ľahká drevená konštrukcia je doplnená masívnou liatou betónovou podlahou s integrovaným vykurovaním. Interiér je vložený, obligátna preglejka bude opäť plniť konštrukčne estetickú funkciu vo forme stien, podláh či nábytku.

názov: IST—Rodinný dom
realizácia: 2013
veľkosť: 85 m2
miesto: Čunovo
architekt: P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič
fotografie: P. Jurkovič

Viac o projekte na blog.jrkvc.sk

Download press kit
BBNV—Rekonštrukcia rodinného domu
BJKL—Prístavba základnej školy
BIKOŠ—Polyfunkčný bytový dom
SVRD—Palácový bytový dom
5PR—Rekonštrukcia rodinného domu
DEVÍN—Koncept zástavby rodinných domov
RTTK—Rekreačný dom
SPRK—Rekonštrukcia rodinného domu
ASTRIUM—Office
VOJ—Dom pri jazere
SEZ—Dům s pečovatelskou službou
IST—Rodinný dom
JJ—Rodinný dom
SCK—Dom v záhrade
Random Desk
KOV—Rodinný dom
NHR—Rekonštrukcia bytu
NEU—Office
INA—Interiér lekárne
BFT—Pop-up store
View all